vrijdag 26 september 2008

Thinktank, HZ en goed boek.

De afgelopen week stond vooral in dienst van verder leren omgaan met Thinktank. Een digitaal instrument om snel veel gegevens te verzamelen over ....., het liefst met een online en offline factor in dezelfde sessie. Online kunnen de deelnemers aan de sessie, naar believen anoniem, brainstormen over een onderwerp of antwoord geven op open of gesloten vragen die vooraf zijn ingebracht door degene die de gegevens wil verzamelen. Op elk zinvol moment kan over de uitkomsten met elkaar gediscussieerd worden en kunnen aanvullingen, wijzigingen direct worden opgenomen. Van iedere sessie kan een rapport worden gemaakt. Alle gegevens, ook die op dat moment door die groep deelnemers als niet van belang worden weggezet, worden bewaard, zodat altijd op zaken teruggekomen kan worden. Na mijn bijwonen van een sessie met iemand anders "aan de knoppen" werd ik wel een beetje zenuwachtig over of ik het snel volledig onder de knie zal krijgen. Zal nog aardig wat moeten oefenen.
Een ander belangrijk punt voor mij was dat ik een (tussen)rapport heb geschreven over hoe, wat, waar, wanneer enzovoort met betrekking tot mijn deelname aan het project Homo Zappiens. Ben wel aardig bij denk ik, hoewel er ook nog wel veel moet gebeuren. Met name het door mij geleerde onder de aandacht brengen van anderen in de Hogeschool, mijn functie bij PersoneelsOntwikkeling, behoeft nog veel aandacht. en aanvulling in het werkplan is hiervoor denk ik toch een noodzakelijke keuze.
En verder: een goed boek gelezen "DE LERAAR CENTRAAL BIJ ONDERWIJSINNOVATIE" door Marcel Mooijman. Ondertitel: Van centralisme naar kennisorganisatie in het onderwijs. Marcel werkt bij de LERO op de HR en heeft mijns inziens een heel goed onderbouwd en helder boek geschreven over hoe anders met innovaties in het onderwijs omgegaan kan en zou moeten worden. Een echte aanrader. Lees ook een reactie van een collega in het HZ traject, Willem van Ravenstein http://www.wiswijzer.nl/blog/comments.asp?id=1007 .
Dan is er nog mijn deelname aan de cursus Connectivism and Connective Knowledge. Ik heb met aandacht op Elluminate geluisterd naar Valdis Krebs, http://www.orgnet.com/VKbio.html, die uitleg heeft gegeven over Netwerk als begrip en hoe een netwerk kan werken in sociale- en business omgevingen. Dit is de derde week van de 12 weken durende cursus en heel langzaamaan begin ik door te krijgen waar het om gaat. Ik moet er wel veel voor over hebben om bij te blijven, maar ben er ook nog zeer door geboeid. En grenzen bewaken en keuzes maken blijft altijd aan de orde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten