zaterdag 20 september 2008

Ik leer en geniet.

Sinds het vorige stukje is meer dan een week verlopen. Intussen heb ik wel twee blogs geschreven op World Wide Wiser. Woensdag en vrijdag heb ik deelgenomen aan onlinesessies met Georg Siemens en Stephen Downes van de cursus Connectivism. De eerste via Elluminate en de tweede via Ustream. Wat ik daar van leer is in ieder geval technisch goed omgaan met praten en luisteren via de computer, zorgen dat de microfoon het goed doet, snel chatten en dat allemaal in het Engels. Maar ik volg deze cursus natuurlijk niet om die redenen. Inhoudelijk vind ik het nog steeds heel moeilijk om er iets over te zeggen. Deze week was het onderwerp gericht op het denken over epistemologie, volgens Van Dale de wetenschap van de wetenschappen; kennisleer. Te lezen stukken als Types of Knowledge, Shifting uit Knowing Knowledge, Rhizomatic Education, op zich allemaal moeilijk voor mij en de relatie zichtbaar maken naar Connectivism lukt nog niet echt goed. Ik zie wel lijnen ontstaan. Het gaat steeds om greep krijgen op wat leren is, wat kennis is en hoe mensen tot leren komen, kennis verzamelen. Omdat Connectivism uitgaat van leren in, met, van netwerken is dat samen met het plaatsen van leren in de internetomgeving steeds waar op teruggekomen wordt. De vrijdagdiscussie vond ik teveel gaan over hoe gekeken kan worden naar netwerken en dan met name de uitspraak dat de doden, Wittgenstein, Nietzsche enz. ook een plaats hebben in onze netwerken, waar ik het niet mee eens ben. Ik kan elke dag van ze leren, maar kan niet met ze in discussie over wat dan ook. Ook religie en spirituele opvattingen spelen een rol als het gaat over kennis, leren, en ook dat was voor mij wat lastig. Hierover heb ik een blog gemaakt op WWW waarop Ernst Phaff, projectleider van Homo Zappiens, een mooie reactie heeft geplaatst.
Behalve veel tijd besteed aan de cursus, heb ik ook nog wat andere leerevaringen opgedaan afgelopen week. Ik ben twee dagen getraind in het gebruiken van een instrument Thinktank, een computergestuurde manier van met een groep mensen gegevens verzamelen over... In te zetten als brainstorminstrument, verzamelen van meningen, discussie voeren naar aanleiding van, erg boeiend. Het instrument zal worden gebruikt in verschillende settingen op de Hogeschool Rotterdam en de training vond plaats samen met werkers van de Haagse en Leidse Hogeschool. Het grote voordeel van dit instrument is denk ik de tijdwinst en de vrijheid die alle deelnemers kunnen ervaren om eerlijke meningen te geven ondanks dat men praat in de groep. Lijkt wat cryptisch, maar ik bedoel dat de computer iedereen de kans geeft om eerst een antwoord te formuleren en dan wordt er offline over gesproken met elkaar zonder dat men de eigen inbreng hoeft te benoemen (mag en kan natuurlijk wel!). Het allermoeilijkst is denk ik het formuleren van de juiste instructies en vragen. Maandag verder daarmee.
En dan was er nog de werkplaats van HZ. Ook daar heb ik een paar keer een kleine bijdrage geleverd. Maar mijn eigen E-learningrapport is er nog steeds niet verschenen. Ik heb het rapport ICT-fundament voor vernieuwing van de wetenschappelijke technische raad van SURF tot me genomen en nu ligt het boek "De leraar centraal bij onderwijsinnovatie" van Marcel Mooijman, in positieve zin genoemd door Willem van Ravenstein, lid van de HZgroep, klaar om te bestuderen. Oh ja, en dan heb ik intussen ook nog mijn iPhone 3G binnen gekregen in een prachtig zwart doosje! Dus heb ik tijd nodig om er mee om te leren gaan, zal ik foto's en filmpjes gaan maken en deze plaatsen op Seesmic of Flick'r of andere sites. Ik schrijf dagelijks minimaal 1 keer een paar regeltjes op Twitter en Jaiku en lees berichten van vele anderen (waar ik b.v. de verwijzing naar het SURFrapport vandaan heb gehaald). Ik kijk elke dag naar heel veel abonnementen in de Google Reader, RSS. Ik leer en geniet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten