dinsdag 23 december 2008

Fijne kerstdagen en een goed 2009

Mijn huis ruikt heerlijk naar de cake die ik aan het bakken ben. Moet nog even naar de winkel voor een paar boodschappen. Morgen kerstavonddiner met de kinderen. Afgelopen jaar heb ik ontzettend veel geleerd over leren en de digitale wereld. Door het volgen van de online-cursus Connectivism and Connective Knowledge ben ik verbonden geraakt met vele mensen over de hele wereld die ook bezig zijn met zoeken naar wat het Internet, web 2.0, web 3.0 ons kunnen en zullen brengen en hoe alles uiteindelijk een plaats moet krijgen in onderwijs en leren van de toekomst. Door die zelfde cursus, maar vooral ook door mijn deelname aan het Homo Zappiens traject op mijn Hogeschool, ben ik ook verbonden geraakt met vele deskundige mensen in eigen land die zich bezig houden met deze onderwerpen. Ik heb er zeer van genoten en geniet er nog steeds van. Op dit moment heb ik niet de moed om echt in te gaan op wat ik nou eigenlijk geleerd heb, wat ik kan, niet kan, waar ik vooral aan moet verder werken. Eerst uitrusten van (voor mijn doen veel TE) hard werken, daarna komt er vast een dag dat ik wat dieper op een en ander kan en zal ingaan.
Voor nu: ik wens alle lezers heel fijne kerstdagen en een heel goed nieuwjaar en hoop met velen een leuke cyberspacerelatie te kunnen blijven onderhouden.

donderdag 18 december 2008

Eerste keer via iPhone

Voor mijn doen al laat en niet een echte blog, maar leuk om te ontdekken wat er niet, wel dus, allemaal kan met dat telefoontje! Morgen verder.

-- Post From My iPhone

vrijdag 12 december 2008

Wat jammer nou toch, reactie op blog van Willem Karssenberg

http://www.karssenberg.nl/weblog/2008/12/plaatsvervangende-schaamte-en-excuses.html

Willem Karssenberg, enthousiast docent en uitdrager van nieuwe mogelijkheden van Internet en het web voor het verbeteren van leren, heeft in Twitter gemeld dat hij deze blog had geschreven.

Ik was pas laat thuis en heb toen de volgende reacties daar neergezet.
"Ik was er even niet, ben net binnen. Ernstig hoor! De manier waarop met dit soort vragen in onderwijs wordt omgegaan, stuitend.
Ik denk niet dat je je mond moet houden. Weet niet of zo'n blog goed werkt maar als je andersoortige ondersteuning wenst, ik ben van harte bereid meer te doen dan te twitteren over zo'n soort gebeurtenis. Misschien werkt het uiteindelijk tegen je, maar niets doen is zeker geen optie in dit geval. Laat ze in ieder geval uitleggen wat er dan zo storend is!!!!"

Later in de nacht besloot ik er een kleine bijdrage over te schrijven op het eigen weblog, maar eerst rusten.
Misschien heeft het nu voor Willem al niet zo veel zin meer, maar ik doe het toch omdat ik denk dat het toch eigenlijk schandalig is dat onderwijsgevenden op deze manier geschoffeerd worden door meerderen zonder een behoorlijk overleg, zonder eerst eens na te gaan wat consequenties zijn en kunnen zijn van zo'n korte termijn besluit, zonder, lijkt het, na te denken over het belang van nagaan wat de nieuwe leerling of student nodig heeft om met plezier met leren bezig te zijn. Ik werk op het moment vooral in een Learning Community aan onderzoeken en opzetten van scholing voor docenten gericht op het toepassen van wat we noemen web 2.0 mogelijkheden. Als wat in het instituut van Willen is gebeurd zomaar kan, kan ik beter stoppen met mijn werk, want dan zullen andere mogelijkheden als het gebruiken van wiki, ning enzovoort ook wel storend zijn voor het werk. Wiens werkzaamheden gaat het over op die school?? Waren scholen niet ooit bedoeld als leerplaats? Is de school er voor de leerlingen en dus docenten of voor al die andere werkers die ONDERSTEUNEND hun werk doen om leren mogelijk, aantrekkelijk, leuk, zinvol te maken? Al met al, ik blijf maar bij het woord stuitend, hoewel ik normaal gesproken geen neigingen heb om erg te keer te gaan. Ik wens Willem en zijn school veel wijsheid toe en hoop dat door de vele reacties men zich opnieuw gaat bezinnen op dit besluit. Ook hoop ik dat het gebeuren gaat doordringen op alle niveaus die met onderwijs te maken hebben zodat er echt iets kan en gaat veranderen op ICT gebied.

woensdag 10 december 2008

Citeer zin 5 van bladzijde 56.

Uit: Werkplezier; Luc Mutsaers; Thema; Scholten en Nelissen 2007

Alles wat rondslingert in huis en op je werk ga je opruimen.

De regels zijn simpel:
* Neem het dichtstbijzijnde boek, nu meteen
* Ga naar pagina 56
* Vind de vijfde zin
* Citeer die zin op je blog
* Kopieer deze instructies onderaan de post
* Zoek niet naar een goed boek, mooi boek, maar pak het dichtstbijzijnde.


Op het idee gebracht door de weblog van Wilfred Rubens. Leuk idee.

Mensenrechten.

Geen tijd voor het schrijven van een weblog, maar wel even dit!!

“Today is the Universal Declaration of Human Rights' 60th anniversary. I believe that Every Human Has Rights! www.everyhumanhasrights.org”.

Misschien lukt het ooit nog om de aarde een goede plek te maken voor alle bewoners.