vrijdag 26 september 2008

Thinktank, HZ en goed boek.

De afgelopen week stond vooral in dienst van verder leren omgaan met Thinktank. Een digitaal instrument om snel veel gegevens te verzamelen over ....., het liefst met een online en offline factor in dezelfde sessie. Online kunnen de deelnemers aan de sessie, naar believen anoniem, brainstormen over een onderwerp of antwoord geven op open of gesloten vragen die vooraf zijn ingebracht door degene die de gegevens wil verzamelen. Op elk zinvol moment kan over de uitkomsten met elkaar gediscussieerd worden en kunnen aanvullingen, wijzigingen direct worden opgenomen. Van iedere sessie kan een rapport worden gemaakt. Alle gegevens, ook die op dat moment door die groep deelnemers als niet van belang worden weggezet, worden bewaard, zodat altijd op zaken teruggekomen kan worden. Na mijn bijwonen van een sessie met iemand anders "aan de knoppen" werd ik wel een beetje zenuwachtig over of ik het snel volledig onder de knie zal krijgen. Zal nog aardig wat moeten oefenen.
Een ander belangrijk punt voor mij was dat ik een (tussen)rapport heb geschreven over hoe, wat, waar, wanneer enzovoort met betrekking tot mijn deelname aan het project Homo Zappiens. Ben wel aardig bij denk ik, hoewel er ook nog wel veel moet gebeuren. Met name het door mij geleerde onder de aandacht brengen van anderen in de Hogeschool, mijn functie bij PersoneelsOntwikkeling, behoeft nog veel aandacht. en aanvulling in het werkplan is hiervoor denk ik toch een noodzakelijke keuze.
En verder: een goed boek gelezen "DE LERAAR CENTRAAL BIJ ONDERWIJSINNOVATIE" door Marcel Mooijman. Ondertitel: Van centralisme naar kennisorganisatie in het onderwijs. Marcel werkt bij de LERO op de HR en heeft mijns inziens een heel goed onderbouwd en helder boek geschreven over hoe anders met innovaties in het onderwijs omgegaan kan en zou moeten worden. Een echte aanrader. Lees ook een reactie van een collega in het HZ traject, Willem van Ravenstein http://www.wiswijzer.nl/blog/comments.asp?id=1007 .
Dan is er nog mijn deelname aan de cursus Connectivism and Connective Knowledge. Ik heb met aandacht op Elluminate geluisterd naar Valdis Krebs, http://www.orgnet.com/VKbio.html, die uitleg heeft gegeven over Netwerk als begrip en hoe een netwerk kan werken in sociale- en business omgevingen. Dit is de derde week van de 12 weken durende cursus en heel langzaamaan begin ik door te krijgen waar het om gaat. Ik moet er wel veel voor over hebben om bij te blijven, maar ben er ook nog zeer door geboeid. En grenzen bewaken en keuzes maken blijft altijd aan de orde.

zaterdag 20 september 2008

Ik leer en geniet.

Sinds het vorige stukje is meer dan een week verlopen. Intussen heb ik wel twee blogs geschreven op World Wide Wiser. Woensdag en vrijdag heb ik deelgenomen aan onlinesessies met Georg Siemens en Stephen Downes van de cursus Connectivism. De eerste via Elluminate en de tweede via Ustream. Wat ik daar van leer is in ieder geval technisch goed omgaan met praten en luisteren via de computer, zorgen dat de microfoon het goed doet, snel chatten en dat allemaal in het Engels. Maar ik volg deze cursus natuurlijk niet om die redenen. Inhoudelijk vind ik het nog steeds heel moeilijk om er iets over te zeggen. Deze week was het onderwerp gericht op het denken over epistemologie, volgens Van Dale de wetenschap van de wetenschappen; kennisleer. Te lezen stukken als Types of Knowledge, Shifting uit Knowing Knowledge, Rhizomatic Education, op zich allemaal moeilijk voor mij en de relatie zichtbaar maken naar Connectivism lukt nog niet echt goed. Ik zie wel lijnen ontstaan. Het gaat steeds om greep krijgen op wat leren is, wat kennis is en hoe mensen tot leren komen, kennis verzamelen. Omdat Connectivism uitgaat van leren in, met, van netwerken is dat samen met het plaatsen van leren in de internetomgeving steeds waar op teruggekomen wordt. De vrijdagdiscussie vond ik teveel gaan over hoe gekeken kan worden naar netwerken en dan met name de uitspraak dat de doden, Wittgenstein, Nietzsche enz. ook een plaats hebben in onze netwerken, waar ik het niet mee eens ben. Ik kan elke dag van ze leren, maar kan niet met ze in discussie over wat dan ook. Ook religie en spirituele opvattingen spelen een rol als het gaat over kennis, leren, en ook dat was voor mij wat lastig. Hierover heb ik een blog gemaakt op WWW waarop Ernst Phaff, projectleider van Homo Zappiens, een mooie reactie heeft geplaatst.
Behalve veel tijd besteed aan de cursus, heb ik ook nog wat andere leerevaringen opgedaan afgelopen week. Ik ben twee dagen getraind in het gebruiken van een instrument Thinktank, een computergestuurde manier van met een groep mensen gegevens verzamelen over... In te zetten als brainstorminstrument, verzamelen van meningen, discussie voeren naar aanleiding van, erg boeiend. Het instrument zal worden gebruikt in verschillende settingen op de Hogeschool Rotterdam en de training vond plaats samen met werkers van de Haagse en Leidse Hogeschool. Het grote voordeel van dit instrument is denk ik de tijdwinst en de vrijheid die alle deelnemers kunnen ervaren om eerlijke meningen te geven ondanks dat men praat in de groep. Lijkt wat cryptisch, maar ik bedoel dat de computer iedereen de kans geeft om eerst een antwoord te formuleren en dan wordt er offline over gesproken met elkaar zonder dat men de eigen inbreng hoeft te benoemen (mag en kan natuurlijk wel!). Het allermoeilijkst is denk ik het formuleren van de juiste instructies en vragen. Maandag verder daarmee.
En dan was er nog de werkplaats van HZ. Ook daar heb ik een paar keer een kleine bijdrage geleverd. Maar mijn eigen E-learningrapport is er nog steeds niet verschenen. Ik heb het rapport ICT-fundament voor vernieuwing van de wetenschappelijke technische raad van SURF tot me genomen en nu ligt het boek "De leraar centraal bij onderwijsinnovatie" van Marcel Mooijman, in positieve zin genoemd door Willem van Ravenstein, lid van de HZgroep, klaar om te bestuderen. Oh ja, en dan heb ik intussen ook nog mijn iPhone 3G binnen gekregen in een prachtig zwart doosje! Dus heb ik tijd nodig om er mee om te leren gaan, zal ik foto's en filmpjes gaan maken en deze plaatsen op Seesmic of Flick'r of andere sites. Ik schrijf dagelijks minimaal 1 keer een paar regeltjes op Twitter en Jaiku en lees berichten van vele anderen (waar ik b.v. de verwijzing naar het SURFrapport vandaan heb gehaald). Ik kijk elke dag naar heel veel abonnementen in de Google Reader, RSS. Ik leer en geniet.

donderdag 11 september 2008

Bloggen en Connectivsme

Hoog tijd voor een nieuw stukje. Ik heb van Ernst-Jan Pfauth, http://dutchproblogger.com/ebook/2008/09/eerste-hoofdstuk-de-waarde-van-een-blogarchief/#comment-13 , geleerd dat een weblog regelmatig bijgehouden moet worden, wil het enige zin hebben. Ik ben het daar mee eens, maar merk dat ik het wel lastig vind aan die eis te voldoen. Overigens vinden anderen wel dat je alleen hoeft te schrijven als je iets te zeggen hebt. En dat is natuurlijk ook waar. Eigenlijk heb ik wel echt iets te zeggen, maar ik vind het nog moeilijk het goed te verwoorden.

Deze week ben ik begonnen met het volgen van de cursus Connectivisme and Connective Knowledge, http://ltc.umanitoba.ca/connectivism/. Gisteren heb ik voor het eerst deelgenomen aan een online-discussiebijeenkomst in Elluminate, een chatbox, whiteboard, geluidstudio, stemmachine tegelijk. De beide leiders van de cursus waren aanwezig en zo'n 80 deelnemers. Ik kreeg mijn microfoon niet aan de praat, maar chatten heb ik geleerd in het begin van het HomoZappienstraject door met een aantal deelnemers te MSN-nen. En het geluid was prima. Bovendien heb ik een paar weken geleden de tools van de nieuwe whiteborden op de HR gedownload op mijn laptop en daar had ik al wat mee zitten spelen. Zelf praten heb ik dus niet gedaan, maar de andere mogelijkheden heb ik wel gebruikt. Ik vond het een bijzondere ervaring om life verbonden te zijn met zoveel mensen vanuit echt de hele wereld.
De inhoud van deze week is met name Wat is Connectivisme. Het gaat om een nieuwe leertheorie waarbij netwerkleren denk ik heel belangrijk is. Siemens en Downes kijken naar de nieuwe tijd en nieuwe mogelijkheden niet alleen vanuit wat hier de Einsteingeneratie wordt genoemd, maar laten vooral zien hoe de nieuwe ontwikkelingen verbonden zijn met een nieuwe manier van kijken naar leren op zich. Vanzelfsprekend heeft dat wel veel te maken met de technische mogelijkheden, maar dat is niet het ultieme uitgangspunt van het Connectivisme. Ik ben er nog niet achter wat ik er precies van vind, maar leer zeer snel heel erg veel op deze nieuwe manier van leren, dus voor mij werkt het netwerkleren zeker wel. Siemens heeft een eerste stuk gemaakt waarin hij laat zien waarin Behaviourisme, Cognitivisme en Constructivisme anders zijn dan Connectivisme, http://docs.google.com/View?docid=anw8wkk6fjc_14gpbqc2dt.
Morgen ga ik online een lezing volgen in Ustream, ook nieuw voor mij. Inmiddels heb ik besloten een Engelstalige blog te gaan schrijven http://siavogel.edublogs.org/. Wel vast de plek aangemaakt, maar pas later vandaag volgt het eerste stuk (hoop ik!).

woensdag 3 september 2008

Hoe leer ik in de Learning Community

Ik ben lid van de werkgroep Innovatief Onderwijs, Homo Zappiens. Deelnemers worden betaald, zijn vrijgesteld van ander werk, om minimaal 1 dagdeel per week te werken aan een eigen project wat valt binnen de projectdoelen. De werkgroep is een Learning Community wat voor de deelnemers betekent dat we met en van elkaar lerend bezig zijn ons te ontwikkelen en tegelijkertijd ook werken aan een concreet product. De werkgroep werkt zowel digitaal als face-to-face. Hoe we leren wordt gevolgd door een onderzoeker die onder andere deze werkgroep gebruikt voor een promotieonderzoek. Wat we "maken" is van belang voor de opdrachtgever en de afdeling of het instituut waar een deelnemer thuis is. In een groot overleg vorige week werd duidelijk dat het voor mij noodzakelijk is om preciezer te formuleren hoe ik in deze groep leer. Het is altijd leuk om te ontdekken hoe moeilijk dit soort dingen zijn die wij docenten regelmatig van onze studenten verwachten. Wat ik geleerd heb tot nu toe kan ik wel verwoorden, over mijn na te streven product(en) kan ook wel iets uitleggen, maar hoe ik leer in een learning community blijkt voor mij een moeilijke opdracht. Ik ga daar natuurlijk wel voor zitten, want het behoort tot de werkzaamheden van deelnemen aan deze werkgroep. Het gaat om reflecteren. "Ik ben dus ik leer" is niet genoeg geloof ik. En dat is wel hoe het gaat bij mij. Ik leer altijd. Ik leer overal. Ik groei. Ik geniet. Ik overleg. Ik lees. Ik schrijf. Ik geef commentaar. Ik maak onderwijs. Ik volg onderwijs. En dat allemaal zowel virtueel als in het echie. En van al die bezigheden word ik steeds maar nog meer een wijze oude vrouw. En dat dan mooi verwoorden in "Hoe leer ik in de learning community". Het komt wel.